කුමක්ද උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය

4

කුමක්ද උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය
උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය යනු මෝටර් රථ පිටාරයේ ඇති හානිකර සංයෝග තුනක් හානිකර නොවන සංයෝග බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා උත්ප්‍රේරකයක් භාවිතා කරන උපකරණයකි. හානිකර සංයෝග තුන නම්:
-හයිඩ්‍රොකාබන් VOCs (නොකැඩූ පෙට්‍රල් ස්වරූපයෙන් දුමාරය නිපදවයි)
-කාර්බන් මොනොක්සයිඩ් CO (ඕනෑම වාතය ආශ්වාස කරන සජීවීකරණයක් සඳහා විෂ වේ)
- නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් NOx (දුම් හා අම්ල වැසි වලට තුඩු දෙයි)

උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?
උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයකදී, උත්ප්‍රේරකය (ප්ලැටිනම් සහ පැලේඩියම් ස්වරූපයෙන්) පිඟන් මැටි කැබැල්ලකට ආලේප කර පිටාර නලයට සවි කර ඇති මෆ්ලර් වැනි පැකේජයක තබා ඇත. කාබන් මොනොක්සයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (CO සිට CO2) බවට පරිවර්තනය කිරීමට උත්ප්‍රේරකය උපකාරී වේ. එය හයිඩ්‍රොකාබන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (CO2) සහ ජලය බවට පරිවර්තනය කරයි. එය නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ නැවත නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය කරයි.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -11-2020